advies| | trainingen

 

Trainingen..                          

Door de ruime praktijk ervaring in combinatie met een goede theoretische onderbouwing zijn wij in staat diverse trainingen te verzorgen. Alle trainingen hebben uiteraard te maken met het recherche- of beveiligingswerk. Indien dit wenselijk is kunnen de diverse trainingen ook op locatie gegeven worden. Dit alles uiteraard in overleg.
Training is maatwerk en kan derhalve ook op uw organisatie worden aangepast. Enkele trainingen die wij inmiddels met veel succes verzorgen zijn:

Agressie training;
Steeds vaker worden we geconfronteerd met agressieve klanten. In deze cursus geven we meerdere handvaten om hier op een verantwoorde manier mee om te gaan. meer..
 
Overval en diefstal training;
Per jaar wordt ervoor miljoenen gestolen in de detailhandel. Tijdens deze ½ dag durende training wordt eerst ingegaan op de theorie van het tegengaan van winkeldiefstal, hoe kan een ondernemer en zijn personeel in de preventie sfeer winkeldiefstal tegen gaan. Wat mag en wat mag niet als men iemand iets ziet stelen. Vervolgens word door middel van rollenspelen de theorie in praktijk gebracht.

In deze training wordt tijdens het theoriegedeelte ingegaan op :
      » Wat is agressie
      » Wat doet dat met jou
      » Hoe kan, mag je reageren

Hierbij staat je eigen communicatie en reactie centraal in het omgaan met agressie.
Tijdens het 2e gedeelte van de training wordt door middel van rollenspelen de theorie in praktijk gebracht. De rollenspelen worden ondersteund door professionele acteurs.

Overvalpreventie;
Jaarlijks maken daders van overvallen enkele honderden slachtoffers.
Tijdens deze training wordt geleerd wat te doen voor, tijdens en na een overval. Welke preventie- maatregelen kan men nemen om het risico van een overval zoveel mogelijk te voorkomen. Verder wordt aandacht besteed aan slachtofferopvang.

Observatiecursus;
Na afloop van de cursus: is de cursist in staat om op professionele wijze langdurige en gecompliceerde observaties te doen, zowel dynamisch met voertuigen, als te voet

Training verhoor/interview technieken;
De verhoormodellen en gesprekstechnieken zoals die op de Politieacademie aan politiefunctionarissen worden geleerd, vormen een ander belangrijk uitgangspunt voor het werk dat Expol verricht op het gebied van het verhoren van aangevers, getuigen en verdachten, zowel van volwassenen als van kinderen.
De effectiviteit van deze verhoormodellen en gesprekstechnieken wordt ondersteund door de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek dat, vooral in het buitenland, is gedaan naar de meest gewenste werkwijze in het getuigen- en verdachtenverhoor.

Beveiligend rijden;
Bied chauffeur service, zo wel voor privé klanten als voor directieleden. De chauffeur is getraind in het beveiligd rijden en voorkomen van ongewenst contact. Hierdoor vindt er in de praktijk een constante screening plaats.

Meer informatie.. 

Wilt u meer informatie hebben over onze werkwijze of wat een onderzoek u kan kosten? vul dan het informatieformulier in. Wilt u liever direct antwoord op uw vragen? Bel nu 010 – 744 1415