Werkwijze..                             

Wanneer u ernstige verdenkingen heeft, kunt u overwegen ons particulier recherchebureau Expol in te schakelen. Wij werken volgens een vast stappenplan wat u een helder beeld geeft. Dit schept helderheid en zal leiden tot objectieve waarheidsvinding voor u. Wij staan voor u klaar. 

Intakegesprek
Wanneer u vermoedens heeft dat er een delict plaatsvindt binnen uw bedrijf of organisatie en u wilt een onafhankelijk en objectief onderzoek laten uitvoeren dan neemt u telefonisch contact met ons op. In dit eerste telefonische contact legt u kort de situatie uit waarna wij een afspraak met u zullen maken.
Dit eerste gesprek kan plaatsvinden bij u op kantoor, op neutrale locatie of bij ons op kantoor in Rotterdam. Deze afspraak kunnen wij op zeer korte termijn inplannen.
Tijdens het intakegesprek op de door u gekozen locatie maakt u kennis met de particulier onderzoeker die zorg draagt voor de uitvoering van het onderzoek. In dit gesprek legt u de situatie uit en geeft u zoveel mogelijk informatie over de zaak 

Onderzoeksvraag

Tijdens het intakegesprek worden de onderzoeksvragen vastgesteld. De vragen waar u antwoord op wilt krijgen van ons.
De genoemde vragen zijn de rode draad van het onderzoek.

Plan van aanpak

Na het intakegesprek zullen wij een plan van aanpak opstellen waarin staat beschreven wat de aanleiding is voor het onderzoek. Hierin staan ook de onderzoeksvragen en staat de wijze beschreven hoe Recherchebureau Expol het onderzoek gaat uitvoeren.
Tevens maken wij een planning en geven wij aan hoeveel onderzoeksuren we nodig denken te hebben voor de uitvoer van het onderzoek.