Rapportage..                             

Wanneer het onderzoek is afgerond, stellen wij een rapportage op waarin het volgende staat vermeld:

      » de situatie
      » de onderzoeksvragen
      » de bewijsstukken
      » de uitkomst
      » de conclusie met eventuele aanbevelingen 

Rechtsgang

Na het afgeronde onderzoek kunt u met de opgestelde rapportage gerechtelijke stappen ondernemen. Uiteraard is de particulier onderzoeker beschikbaar voor een toelichting van het rapport in een rechtszaak.
Kortom, een helder concept wat moet leiden tot objectieve waarheidsvinding voor u!